اطلاعيه  تکميل فرم نظارت هنرستانهاهاي فني و حرفه اي و کاردانش

با سلام خدمت مديران محترم مدارس استان ، لطفا به موارد ذيل در حين  ثبت فرم نظارت دقت نمايد.

1- قبل از هر کاري راهنماي نحوه ثبت فرمهاي بازديد پيوست اين اطلاعيه را مطالعه نماييد.

2- توصيه مي شود بعد از ورود به سايت ازمنوي سمت راست رمز ورود را تغيير دهيد.

3- براي هر معلمي  که موظف مدرسه شماست حتما بايد يک فرم نظارت را تکميل نماييد.در فرم نطارت مشخصات معلم را دقيق وارد نماييد.

4- در هنگام انتخاب فرم بايد از فرمهاي که مخصوص سرگروههاي آموزشي است استفاده کنيد. همچنين به هنرآموز يا دبير بودن پرسنل در انتخاب فرم دقت نماييد.

5- به دليل عدم امکان حذف توسط شما ، از ثبت فرمهاي آزمايشي در سيستم خودداري نماييد.


6- در صورت وجود هرگونه مشکلي در صفحه اصلي سايت درخواست پشتيباني ثبت نماييد.