با سلام خدمت همکاران محترم

 جهت عضويت درگروههاي آموزشي دوره اول متوسطه ، متوسطه نظري ، فني و حرفه اي ، کاردانش ، دبيرخانه هاي کشوري و مديران اجرايي متوسطه در سال تحصيلي 1404-1403 از طريق لينک زير ثبت نام نماييد. بديهي است بعد از اتمام مهلت مقرر و با توجه به امتيازات اکتسابي از دبيران/هنرآموزاني که ثبت نام کرده‌اند، براي کليه گروه‌هاي درسي موجود در سامانه، پس از مصاحبه و بررسي امتيازات، سرگروه آموزشي استان/شهرستان براي گروه‌هاي درسي مورد نياز انتخاب خواهند شد. مهلت ثبت‌نام از تاريخ 1402/11/20  تا پايان روز 1402/12/25 بوده و قابل تمديد نمي‌باشد.
 

ثبت نام در گروههاي آموزشي