درود و عرض ادب خدمت همکاران عزيز

براي شرکت در جشنواره دستورالعمل را مطالعه فرماييد.

ثبت آثار و تجربيات از 8 فروردين 1403 از ساعت 8 صبح آغاز خواهد شد.