قبل از ثبت نام به موارد زیر توجه فرمایید :
1-ملاک انتخاب دوره تحصیلی/گروه آموزشی مورد تقاضا بیشترین ساعات ابلاغ موظف در گروه درسی می باشد .
2- در انتخاب گروه آموزشی در صورت نبود گروه درسی مورد نظر، گزینه " گروه درسی در لیست نیست " را انتخاب کرده و در بخش سوم ثبت اطلاعات، در قسمت «رشته تدریس» گروه درسی خود را ثبت نمایید.
3-در صورت هرگونه مشکل در وقت اداری با شماره 08733622151 مدیران اجرایی گروههای آموزشی تماس حاصل فرمایید.

کد پرسنلی :

دوره تحصیلی :
select


گروه آموزشی :
selectمتقاضی شرکت در کدام موارد هستید :

ثبت نام با موفقیت انجام شد

کد پیگیری : کد پیگیری :

نام و نام خانودگی : نام و نام خانوادگی :

نام گروه : نام گروه :