قبل از ثبت نام به موارد زیر توجه فرمایید :
1- این فرم مربوط به اعلام حضور دوره کشوری می باشد.
2- در انتخاب گروه آموزشی برگزار کننده کارگاه یا دوره دقت نمایید.
3- در لیست زیر فقط گروههای نشان داده می شود که امروز کارگاه یا وبینار دارند.
4- بسیارمهم :فقط در محدوده زمانی که تعیین شده است امکان ثبت نام دارید.

ای پی کاربر :
کد پرسنلی :
گروه آموزشی برگزار کننده :
select


نام دوره یا کارگاه :
استان محل خدمت :

ثبت نام با موفقیت انجام شد

کد پیگیری : کد پیگیری :

نام و نام خانودگی : نام و نام خانوادگی :

نام گروه : نام گروه :