قبل از ثبت نام به موارد زیر توجه فرمایید :
1-ثبت نام ، زمانی نهایی می شود که به شما کد رهگیری داده شود.
2-سرگروههای استانی باید حتما ساکن سنندج باشند.
3- استانی یا شهرستانی بودن سرگروه با توجه به امتیازات مکتسبه می باشد.
4-در صورت هرگونه مشکل در وقت اداری یکشنبه و سه شنبه با شماره 08733622151 آقای مهندس انور سلطانی کارشناس محترم گروههای آموزشی تماس حاصل فرمایید.

کد پرسنلی :
دوره تحصیلی :
select

گروه آموزشی درخواستی :
selectاطلاعات زیر را وارد نمایید :
سابقه سر گروهی استان :
select

سابقه سر گروهی شهرستان :
select

مدرسی کارگاه آموزشی حضوری :
select

مدرسی وبینار آموزشی :
select

مدرسی دوره :
select

سابقه شرکت در جشنواره الگوهای برتر تدریس :
select

سابقه شرکت در آزمون کتابخوانی آنلاین :
select

کسب مقام در مسابقات و جشنواره های استانی :
select

کسب مقام درمسابقات و جشنواره های شهرستانی :
select


تحصیلات :
select


ثبت نام با موفقیت انجام شد

کد پیگیری : کد پیگیری :

نام و نام خانودگی : نام و نام خانوادگی :

نام گروه درخواستی : نام گروه درخواستی :