گروه تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه استان کردستان


نفرات برتر نوزدهمين جشنواره الگوهاي برتر تدريس حضودسته : جشنواره الگوهاي برتر تدريس, مسابقه کتاب خواني آنلاين, وبينارها

عکسهای پیوست :


لینکهای پیوست :