اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان
معاونت آموزش متوسطه
اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه

سامانه گواهی نامه ها


جستجو گواهی
  • برای مشاهده و چاپ گواهی شهرستانی و استانی فقط کد ملی و کد پرسنلی را وارد نمایید.
  • برای مشاهده و چاپ گواهی کشوری فقط کد پرسنلی را وارد نمایید.
  • برای تایید اصالت گواهی ، کد رهگیری و کد پرسنلی نوشته شده روی گواهی را وارد نمایید.
  • کد پرسنلی نیروهای حق التدریس کد ملی است.
  • برای نوشتن اعداد کیبرد را در حالت انگلیسی قرار دهید.